صفحه اصلی | پست الکترونیک | العربیه | English  

 
 

دکتر مجید غیور مبرهن

 در سال 1349 در مشهد متولد شد. در سال 1369 دردانشکده پزشکی مشهد پذیرفته و در سال  1376 بعنوان بهترین دانشجوی پزشکی علمی- فرهنگی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. سپس ایشان جهت طی دوره عالی، به انگلستان سفر و موفق به کسب مدارک کارشناسی ارشد تغذیه پزشکی  و دکترای تخصصی در رشته تغذیه و فلوشیب تغذیه بالینی از دانشگاه ساری- گیلفورد انگلستان شد ایشان از سال 1383 تا کنون، به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رشته تغذیه بالینی  در بیمارستان قائم و گروه تغذیه مشغول به کار شد و در سال1395 به درجه استاد تمام رسید. ریاست پژوهشکده بوعلی، موسس و مدیر گروه علوم و فنون نوین دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دبیر چندین همایش بین المللی تغذیه و عضو انجمن ملی نخبگان، انجمن تغذیه ایران، انجمن پیشگیری و چاقی ایران، انجمن اترواسکلروز اروپا، انجمن تغذیه بریتانیا و انجمن بیوشیمی ایران بخشی از فعالیت های علمی اجرائی ایشان می باشد . و در حال حاضر رئیس مرکز بین المللی یونسکو علوم پایه پزشکی  و تغذیه انسانی می باشند.

 

ازمایشگاه

مطالعات

اخبار

مناسبات

درباره ما

در سال های اخیر، چارچوب آموزش و تحقیق در زمینه میراث جهانی به طور قابل توجهی تغییر کرده است.
در میان عواملی که به این تغییرات سریع کمک کرده است، ظهور مؤسسات زیاد جدیدی است که در حال حاضر در زمینه میراث جهانی ظرفیت سازی می کنند. در این راستا، دستاورد بزرگ استقرار نهادهای ظرفیت ساز با عنوان “مراکز مقوله ۲ تحت نظارت یونسکو” در مناطق مختلف جهان است که به نهادهای  اعطا شده است که به طور خاص با میراث جهانی در ارتباط هستند.
مراکز نوع دوم، مراکزی هستند که یک کشور پیشنهاد می‌دهد و آن مرکز را با همکاری و اشراف تخصصی یونسکو ایجاد می‌کند. یونسکو آن را طی مراحلی بررسی و مصوب می‌کند که تحت نظر و با کمک تخصصی و آموزشی یونسکو کار می‌کند، یعنی از جهت ساختار بین‌المللی یکی از نهادهای یونسکو فرض می‌شود.

کرسی های یونسکو در سراسر جهان

گالری تصاویر

wedding gallery
wedding gallery
wedding gallery

لینک های مرتبط

world health organization
university of tehran
unesco